למתן שירותי ייעוץ, תכנון, מדידה ופיקוח בתחום האקוסטיקה, עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 148/2023

תאריך פרסום המכרז: 28.6.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.10.2023

תחום: ביצוע

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור