למתן שירותי יעוץ בתחום תשתיות תקשורת עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 282/2022

תאריך פרסום המכרז: 3.10.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.11.2022

תחום: מערכות רכבתיות

רפרנט: רותם קרוב

מנהלת אגף: הלן מאור