למתן שירותי יעוץ חשבונאי לחטיבת הכספים עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 470/2021

תאריך פרסום המכרז: 9.11.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.12.2021

תחום: ביטוח וכספים

רפרנט: רותם קרוב

מנהלת אגף: הלן מאור