למתן שירותי ניהול פרויקט לשלב ההפעלה של הקו האדום

סגור להצעות