למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיון ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות משרדי נת"ע

סגור להצעות