למתן שירותי קשרי קהילה עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 705/2022

תאריך פרסום המכרז: 5.1.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 9.2.2023

תחום: דוברות וקשרי קהילה

רפרנט: רותם קרוב

מנהלת אגף: הלן מאור