למתן שירותי תכנון וייעוץ תנועה לעבודות מזדמנות עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 418/2022

תאריך פרסום המכרז: 4.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.1.2023

תחום: תכנון

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור