למתן שירותי תכנון וניהול סקרי תחבורה ציבורית עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 232/2023

תאריך פרסום המכרז: 3.8.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.9.2023

תחום: תפעול, תחזוקה ובטיחות

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור