לקבלת ייעוץ בנושא אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX – 404)

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 550/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.2.2023

תחום: משפטי

רפרנט: דנה עסיס

מנהלת אגף: הלן מאור