לרכישת פוליסת ביטוח רכוש ונזק תוצאתי לתשתיות הקו האדום ומערכותיו עבור חברת נת"ע

סגור להצעות