לשירותי מיתוג ופרסום הסברתי על גדרות ומתקני שילוט עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 375/2021

תאריך פרסום המכרז: 25.11.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 4.1.2022

תחום: דוברות וקשרי קהילה

רפרנט: נטלי גלס ביוקאורל

מנהלת אגף: הלן מאור