מכרז למתן שירותי ביצוע סימולציות תפעוליות של מערכות רכבתיות עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 186/2021

תאריך פרסום המכרז: 15.7.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.8.2021

תחום: תפעול, תחזוקה ובטיחות

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור