להפקת אירועי שיווק והסברה

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 176/2023

תאריך פרסום המכרז: 31.7.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.9.2023

תחום: דוברות וקשרי קהילה

רפרנט: דנה עסיס

מנהלת אגף: הלן מאור