למתן שירותי יעוץ בקשר עם פרויקט המטרו

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 019/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.1.2023

תחום: מטרו

רפרנט: רותם קרוב

מנהלת אגף: הלן מאור