לעריכת תסקירי בטיחות

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 195/2023

תאריך פרסום המכרז: 30.3.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.5.2023

תחום: הנדסה, תפעול, תחזוקה ובטיחות

רפרנט: דנה עסיס