למתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגום קרקע ומים לפרויקט המטרו עבור חברת נת"ע

סגור להצעות