למתן שירותי חקירה בתחום המקרקעין עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 671/2022

תאריך פרסום המכרז: 24.11.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 4.1.2023

תחום: מקרקעין

רפרנט: איילת קרני

מנהלת אגף: הלן מאור