הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

תכנון וביצוע של תחנות משנה עבור פרוייקט המטרו לרשת ההולכה במתח עליון שבבעלותה