הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

רכישת שירות פרואקטיבי (שרות תחזוקה מונעת) עבור Datacenter המותקן בחדרי השרתים של נת"ע