הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

ספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה