הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

התקשרויות עם חברת חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ- קצא"א כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה