הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ יחיד תכנון וביצוע התקנת מערכות בטיחות והגנה מאש בקו האדום