הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

תכנון, התקנה, אספקה ואחזקה של מערכת אולטרה סונית להרחקת מכרסמים