הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

התקשרויות עם חברת בזק כספק יחיד למימוש קווי תמסורת לרשתות הקשר של המשטרה ופיקוד העורף