הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

תשתית לאספקת מים לדיפו מחלף הטייסים הכולל עלויות התכנון והביצוע