הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

חיבור דיפו הטייסים למערכת הביוב הכולל עלויות תכנון וביצוע