הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

החלפת 950 צילינדרים ישנים ובנוסף רכישה והתקנה של 950 (צילינדרים) מדגם ICS בחדרים קריטיים בקו האדום וכן שירותי תחזוקה לתקופה של 5 שנים