הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

מעקב וניטור אחר פרסומים אודות נת"ע ופעילותה בכלי התקשורת - רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, דפוס