הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

תכנון וביצוע מעת לעת של הסטת תשתיות תת קרקעיות שבבעלות בעלי התשתיות לתקופה של 3 שנים.