הליכי RFI

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים.
סטאטוס
תחום
מתאריך:
עד תאריך:
שם ההליך מספר RFI תחום סטאטוס תאריך פרסום ההליך תאריך אחרון להגשת מענה
פנייה לקבלת מידע לאספקת שירותי מידע משולב בסביבת תחנות הרכבת הקלה 080/2022 מערכות מידע סגור 01/05/2022 25/05/2022
פנייה לקבלת מידע (RFI) אודות פתרונות טכנולוגיים מקדמי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה במתקני הרכבת הקלה 063/2022 מערכות רכבתיות סגור 16/03/2022 14/04/2022
בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא ניצול חללים פנויים בשטחי הקו האדום של הרכבת הקלה עבור נת"ע 451/2021 תכנון סגור 23/08/2021 21/10/2021
בקשה לקבלת מידע (RFI) הצבת מתקנים סלולריים בתחומי הקו האדום של הרכבת הקלה 452/2021 תכנון סגור 23/08/2021 17/10/2021
בקשה לקבלת מידע (RFI) לפרויקט המטרו 010/2021 מטרו סגור 11/01/2021 01/03/2021
בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע למתן שירותי כתיבת מפרט CAD STANDARD עבור נת"ע 2018/135 מערכות מידע סגור 25/03/2018 01/05/2018
בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע למתן שירותי עריכת קטלוג הנדסי עבור נת"ע 2017/136 הנדסה סגור 30/11/2017 15/01/2018