בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע למתן שירותי כתיבת מפרט CAD STANDARD עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 2018/135

תאריך פרסום המכרז: 25.3.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות: 1.5.2018

תחום: מערכות מידע

רפרנט: ימית סרור אביטן