בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע למתן שירותי עריכת קטלוג הנדסי עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 2017/136

תאריך פרסום המכרז: 30.11.2017

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.1.2018

תחום: הנדסה

רפרנט: ימית סרור אביטן