בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא ניצול חללים פנויים בשטחי הקו האדום של הרכבת הקלה עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 451/2021

תאריך פרסום המכרז: 23.8.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.10.2021

תחום: תכנון

רפרנט: רותם קרוב