בקשה לקבלת מידע (RFI) הצבת מתקנים סלולריים בתחומי הקו האדום של הרכבת הקלה

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 452/2021

תאריך פרסום המכרז: 23.8.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17.10.2021

תחום: תכנון

רפרנט: רותם קרוב