בקשה לקבלת מידע (RFI) לפרויקט המטרו

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 010/2021

תאריך פרסום המכרז: 11.1.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 1.3.2021

תחום: מטרו

רפרנט: יואב קלמפרר