פנייה לקבלת מידע לאספקת שירותי מידע משולב בסביבת תחנות הרכבת הקלה

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 080/2022

תאריך פרסום המכרז: 1.5.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.5.2022

תחום: מערכות מידע

רפרנט: דנה עסיס