פנייה לקבלת מידע (RFI) אודות פתרונות טכנולוגיים מקדמי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה במתקני הרכבת הקלה

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 063/2022

תאריך פרסום המכרז: 16.3.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.4.2022

תחום: מערכות רכבתיות

רפרנט: דנה עסיס