Tenders | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז תחום
סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
רכישת שירותי ענן MICROSOFT AZURE CSP 2018/001 מערכות מידע סגור 20.08.2018 04.10.2018
מתן שירותי אירוח ואחסון בענן, תפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט של חברת נת"ע 2017/107 מערכות מידע סגור 19.02.2018 11.03.2018
לבחירת סוקרי ויועצי בטיחות בתנועה 2017/134 תחבורה סגור 11.01.2018 21.02.2018
למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 2017/154 אדמיניסטרציה סגור 14.01.2018 22.03.2018
רכישת ביטוח אחריות מקצועית 2018/134 אדמיניסטרציה סגור 20.08.2018 02.10.2018
מכרז לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות 2018/030 תכנון סגור 19.03.2018 22.04.2018
למתן שירותי ניהול מקטע למקטע המזרחי בקו הסגול 2018/014 תכנון סגור 18.07.2018 19.08.2018
למתן שירותי תכנון מפורט למקטע המזרחי בקו הסגול 2018/013 תכנון סגור 28.06.2018 01.08.2018
למתן שירותי ניהול המקטע המזרחי בקו הסגול 2018/234 תכנון פתוח להצעות 15.11.2018 26.12.2018
למתן שירותי תכנון מוקדם לקווי מטרו 2017/143 תכנון סגור 19.07.2018 13.09.2018

עמודים