Tenders | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
לבחירת סוקרי ויועצי בטיחות בתנועה 2017/134 תחבורה סגור 11.01.2018 21.02.2018
מתן שירותי אירוח ואחסון בענן, תפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט של חברת נת"ע 2017/107 מערכות מידע סגור 19.02.2018 11.03.2018
למתן שירותי ייעוץ בתחום האגרונומיה והטיפול בעצים 2017/133 תכנון סגור 19.02.2018 18.03.2018
אספקה, הובלה והתקנה של גדרות, שערים ועמודי מחסום 2017/110 ביצוע סגור 08.02.2018 22.03.2018
למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 2017/154 אדמיניסטרציה סגור 14.01.2018 22.03.2018
למתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום בטיחות האש 2017/153 תפעול סגור 19.02.2018 28.03.2018
מכרז לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות 2018/030 תכנון סגור 19.03.2018 22.04.2018
מתן שירותי תכנון מפורט של התחנות התת קרקעיות בקו ירוק 2017/141 תכנון סגור 01.03.2018 30.04.2018
למתן שירותי שמירה וליווי הליכי תפיסת מקרקעין של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/031 מקרקעין סגור 18.04.2018 24.05.2018
תכנון, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור במנהרות ותחנות הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/024 ביצוע סגור 25.03.2018 31.05.2018

עמודים