Tenders | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז
מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
Invitation for Pre-Qualification to Participate in Tenders for the Tel Aviv Metropolitan LRT Network – the Green Line and the Purple Line 2018/097 ביצוע פתוח להצעות 12.07.2018 31.01.2019
Public Tender For the Design Build of Two Bored (TBM) Single Track Tunnels, Portals and Station Outer Boxes for the Green Line Project 2018/237 ביצוע פתוח להצעות 10.12.2018 15.05.2019
אספקה, הובלה והתקנה של גדרות, שערים ועמודי מחסום 2017/110 ביצוע סגור 08.02.2018 22.03.2018
ביצוע עבודות קבלניות מזדמנות בהיקפים של עד עשרה (10) מיליון ש"ח 2017/121 ביצוע סגור 03.05.2018 10.06.2018
לבחירת סוקרי ויועצי בטיחות בתנועה 2017/134 תחבורה סגור 11.01.2018 21.02.2018
לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע 2017/111 ביצוע סגור 02.09.2018 04.11.2018
לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות לרבות עבודות במסגרת שלב אינפרא 1 של קווי המתע"ן 2018/256 ביצוע פתוח להצעות 09.12.2018 20.01.2019
לביצוע של עבודות גמר וניהול הקבלנים הממונים בתחנות התת קרקעיות של הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/036 ביצוע סגור 20.06.2018 21.08.2018
למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים 2017/102 מקרקעין פתוח להצעות 15.11.2018 16.12.2018
למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 2017/154 אדמיניסטרציה סגור 14.01.2018 22.03.2018

עמודים