Tenders | Page 2 | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
רכישת שירותי ענן MICROSOFT AZURE CSP 2018/001 מערכות מידע סגור 20.08.2018 04.10.2018
למתן שירותי כתיבה והדרכה להפעלת תכנית חינוכית 2018/038 איכות וקיימות סגור 31.07.2018 04.09.2018
למתן שירותי ניהול תכנון לקווי מטרו 2017/144 תכנון סגור 31.07.2018 17.09.2018
למתן שירותי תכנון מוקדם לקווי מטרו 2017/143 תכנון סגור 19.07.2018 13.09.2018
למתן שירותי ניהול מקטע למקטע המזרחי בקו הסגול 2018/014 תכנון סגור 18.07.2018 19.08.2018
למתן שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו 2018/087 משפטי סגור 12.07.2018 26.07.2018
למתן שירותי תכנון בתחום אדריכלות נוף 2017/132 תכנון סגור 08.07.2018 09.08.2018
מכרז לבחירת מתכנני רמזורים עם העדפה - קו ירוק וקו סגול 2018/016 תכנון סגור 08.07.2018 26.08.2018
למתן שירותי תכנון מפורט למקטע המזרחי בקו הסגול 2018/013 תכנון סגור 28.06.2018 01.08.2018
לביצוע של עבודות גמר וניהול הקבלנים הממונים בתחנות התת קרקעיות של הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/036 ביצוע סגור 20.06.2018 21.08.2018

עמודים