Tenders | Page 3 | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
למתן שירותי שיווק חווייתי, קד"מ והפקת אירועים 2018/040 דוברות והסברה סגור 07.06.2018 05.07.2018
למתן שירותי ייעוץ מס 2018/028 כספים/שכר סגור 31.05.2018 21.06.2018
למתן שירותי הפקת אירועים 2018/005 משאבי אנוש סגור 24.05.2018 21.06.2018
למתן שירותי ייעוץ בנושא יישום 404-SOX 2018/015 כספים/שכר סגור 14.05.2018 04.06.2018
מכרז לביצוע עבודות קבלניות קטנות 2018/027 ביצוע סגור 07.05.2018 04.06.2018
מכרז פומבי לקבלת שירותי השמת עובדים עבור חברת נת"ע 2017/105 משאבי אנוש סגור 03.05.2018 04.06.2018
ביצוע עבודות קבלניות מזדמנות בהיקפים של עד עשרה (10) מיליון ש"ח 2017/121 ביצוע סגור 03.05.2018 10.06.2018
מכרז לתכנון גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים בתחנת אם המושבות 2018/03 תכנון סגור 25.04.2018 07.06.2018
למתן שירותי שמירה וליווי הליכי תפיסת מקרקעין של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/031 מקרקעין סגור 18.04.2018 24.05.2018
תכנון, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור במנהרות ותחנות הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב 2018/024 ביצוע סגור 25.03.2018 31.05.2018

עמודים